Är det något du behöver ha hjälp med? Skriv till support@ungap.com 

Installationen finns längst ner sidan. 
CloudBox Presenter manual
Det här är Stora Manualen! Den beskriver utförligt hur man använder CloudBox Presenter. Manualen är avsedd för dig som förbereder sändningarna och för dig som är sändningstekniker.

CloudBox Pointy manual
PowerPoint-bilderna sänds direkt inifrån PowerPoint. Man behöver alltså inte importera bilderna i CloudBox Presenter och sända dom därifrån. Byte av bilder i spelaren sker samtidigt som presentatören byter bild på sin dator. 
Ladda ner CloudBox Pointy längre ner på sidan.
 
Jobba med RSS-flöden
Ett RSS-flöde samlar flera presentationer på ett överskådligt sätt. Det blir enkelt att förbereda presentationerna och det går snabbt att aktivera sändningarna när man direktsänder.
RSS-flödet är oumbärligt för långa seminariedagar med många parallella presentationer som ska förberedas, sändas och publiceras som ondemand.

Lastbalanserad Flash-streaming
I CloudBox Presenter finns stöd för lastbalanserad live-streaming:
fcSubscribe som används av CDN som Akamai och Influxis,
Wowza Load Balancer och round-robin pseudo load balancing.

Eltec VoteAid Connector
CloudBox VoteAid Connector kopplar ihop CloudBox Presenter med Eltec VoteAid* och indexerar webbsändningen med automatik.
* Eltec VoteAid är ett system som används av kommuner och landsting för att sköta möten via trådlösa knappsatser.

Ondemand streaming via Amazon CloudFront
CloudBox Presenter stödjer live- och ondemand streaming via Amazon Web Services.
Den här manualen beskriver hur man laddar upp en videofilmer för ondemand streaming på Amazon S3 och CloudFront.

Ondemand streaming via Streamio OVP
Den här manualen beskriver uppladdning av videofiler till Streamio OVP.

CloudBox Presenter - Sänd direkt på Facebook 
Den här artikeln beskriver hur du kan få en CloudBox Presenter-sändning att dyka upp i Facebooks nyhetsflöde. 
 CloudBox Presenter behöver ha dessa saker på plats för att fungera:
  • Din webbsajt måste vara förbered för att använda CloudBox Player. 
  • Du behöver en inloggning i CloudBox Presenter. 
Klicka på knappen nedan för att öppna installationssidan:

http://presenter.ungap.com/release/setup.html

Installationen hanteras av Microsoft ClickOnce Deployment
Dom flesta funktioner ingår när man installerar CloudBox Presenter, men inte alla!
Här är funktioner som man behöver ladda hem och installera separat:

Packa upp ZIP-filen och kör setup.exe.

Högerklicka på länken ovan och välj "Spara länk som..." 
OBS: CloudBox Player for Flash som separat download behöver man bara om man har en installation som är helt isolerad från Internet. Vanligtvis hämtas CloudBox Player från sajten player.ungap.com.